:: Home


  Total JOB on system 121 Tickets   
 JOB-ID  Date :: Time  Details  Status  Commen
IT-JOB0853 2016-08-24 / 17:05 เปิด Pr แล้วสั่งปริ้นไม่ได้ค่ะ
IT-JOB0852 2016-08-24 / 15:34 ขอบัตรอินเตอร์เน็ต 500 บาท จำนวน 50 ใบ เหลือ บัตร 3 ใบค่ะ
IT-JOB0851 2016-08-24 / 11:28 CD เข้าใช้งานได้แล้วแต่สั่งปริ้นไม่ได้ค่ะ
IT-JOB0850 2016-08-24 / 10:11 เปิดโปรแกรม Cd เพื่อที่จะเปิด Pr แต่เป็นหน้าจอสีฟ้าหมดเลยค่ะ ใช้งานไม่ได้ค่ะ
IT-JOB0849 2016-08-24 / 09:09 บดินทร์ขอบัตรเน็ต 100 บาท 100 ใบนะคะ ปัจจุบันมียอดคงเหลือ 20 ใบค่ะ
IT-JOB0848 2016-08-24 / 09:09 บดินทร์ขอบัตรเน็ต 100 บาท 100 ใบนะคะ ปัจจุบันมียอดคงเหลือ 20 ใบค่ะ
IT-JOB0847 2016-08-04 / 14:17 เรื่องแรก Express ใช้ไม่ได้คะ อาการเหมือนเดิมคะ เรื่องที่สอง อีเมลอิ๋วส่งไม่ได้คะ รบกวนรีโมทแก้ให้หน่อยนะคะ ดำเนินการเรียบร้อย
IT-JOB0846 2016-08-02 / 10:07 ลงโปรแกรมเครื่องคอมใหม่,การอ่านข้อมูลของเครื่องบันทึกนิ้วมือ,และกลฃ้อง CCTV ดำเนินการเรียบร้อย
IT-JOB0844 2016-08-01 / 13:45 ขอบัตรอินเตอร์เน็ต ราคา 600 บาท จำนวน 80 ใบ ,ราคา 120 จำนวน 100 ใบ ราคา 330 บาท จำนวน 20 ใบ ดำเนินการเรียบร้อย
IT-JOB0843 2016-07-27 / 18:28 น้องอินทร์ ครับ ฝากดูเครื่องดารัตน์(เดิม) เข้า Mac 5 ไม่ได้ ครับ ดำเนินการเรียบร้อย
   ค้นหาข้อมูลเป็นสาขา